Följdändringar

Lorem ipsum

Följdändringar

Det kan låta galet men Skatteverket kan ändra din taxering helt beroende av ändring i helt annat skattesubjekt som inte på något sätt är beroende av dina handlingar. Den så kallade tryckerimomsen är ett sådant exempel där tryckerikunder helt plötsligt fann sig skyldiga stora belopp i moms för flera år tillbaka p.g.a. ändringar som tryckerierna kunde göra i sina momsdeklarationer flera år tillbaka p.g.a. en EU-dom. Vår premium-paket omfattar även Skatteverkets följdändringsbeslut.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig