Delägaren/bolagsmannen

Lorem ipsum

Bolagets beskattning kan ändra din beskattning också

 

Som bolagsman eller delägare omfattas även dina inkomster från ditt bolag av skatterättsskyddet. Detta innebär att du får tillgång till våra jurister även för dina privata skattetvister.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig