Vad är skatterättsskydd?

Lorem ipsum

Skatterättsskydd

Genom att teckna skatterättsskyddet får du vid nästa tillfälle du hamnar i tvist med Skatteverket, tillgång till en jur kand med skatterätt som sitt specialistområde. Det är lätt att känna sig maktlös i en skattetvist med Skatteverket och myndighetens enorma resurser, men har du ett gällande skatterättsskyddspaket så får du också ett proffs vid din sida. Våra jurister med mångåriga erfarenheter från Skatteverket och skatterättens område sköter all kommunikation med myndigheten och företräder dig i domstolarna. Du betalar en årsavgift. Inga extra kostnader tillkommer och skatterättsskyddet har inget kostnadstak. Vi driver ditt ärende till Högsta förvaltningsdomstolen om det går.

Skulle ditt ärende vara inom något av de få områden som inte faller inom de paket vi har så får du upp till 25 % rabatt på vårt ordinarie timarvode.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig