Skatterättsskydd

Skatterättsskydd är en av Parséus Laws paketerade tjänster som är helt unikt på marknaden. Tjänsten ger företag och företagare skydd i form av att ni får hjälp av en erfaren skattejurist som företräder er gentemot Skatteverket och domstolar. Detta till en fast månadsavgift. Ingen självrisk och vi tillämpar inte något kostnadstak. Vi överklagar ert ärende hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen. Vi bidrar till företagens ekonomiska trygghet och ger företagarna bättre nattsömn.

Skatterättsskydd för er som företagare

Som företagare går oftast ens privata ekonomi hand i hand med företagets. Dessutom kan ett negativt beslut som fattas av Skatteverket även ändra företagarens skattesituation. Som privatperson är man ännu mer utsatt när man inte håller med Skatteverkets beslut. När ni tecknar ett av våra skatterättsskyddspaket ser Parseus Laws jurister med skatterätt som sin specialitet till att ni inte riskerar att bli rättslös.  

Skatterättsskydd för företaget

Genom att teckna skatterättsskyddet får du vid nästa tillfälle du hamnar i tvist med Skatteverket, tillgång till en jur kand med skatterätt som sitt specialistområde. Det är lätt att känna sig maktlös i en skattetvist med Skatteverket och myndighetens enorma resurser, men har du ett gällande skatterättsskyddspaket så får du också ett proffs vid din sida. Våra jurister med mångåriga erfarenheter från Skatteverket och skatterättens område sköter all kommunikation med myndigheten och företräder dig i domstolarna. Du betalar en årsavgift. Inga extra kostnader tillkommer och skatterättsskyddet har inget kostnadstak. Vi driver ditt ärende till Högsta förvaltningsdomstolen om det går.

Skulle ditt ärende vara inom något av de få områden som inte faller inom de paket vi har så får du upp till 25 % rabatt på vårt ordinarie timarvode.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig